Sposoby poruszania się konia

Sposób poruszania się konia zwany jest chodem. Każdy rozpoczynający naukę jeździec musi zaznajomić się z każdym z chodów konia. Poprawne rozróżnianie chodów jest podstawową kwestią w uczeniu się jazdy jazdy na koniu. Jeździec musi uczyć się się jak oddziaływać odpowiednio pomocami jeździeckimi i jak postępować w siodle podczas każdego chodu. Poprawne realizowanie chodów wymaga również od jeżdżącego oraz wierzchowca świetnej komunikacji opartej na starannym treningu.

Fundamentalnym chodem, od którego rozpoczynamy naukę jeździectwa jest stęp. Jest on najwolniejszym chodem konia. Składa się z czterech taktów. W pierwszej kolejności postawiona jest tylna noga następnie przednia po jednej stronie. Kolejno poruszana jest w tej samej kolejności druga para kończyn po przeciwnej stronie. Rozróżnić możemy stęp roboczy, zebrany, swobodny oraz wyciągnięty.
Stęp pośredni jest chodem powolnym przy czym wierzchowiec kroczy energicznie. Tylne kończyny trochę przekraczają ślady przednich nóg. Jeżdżący ma dobry kontakt z wierzchowcem na wodzy. W stępie zebranym wierzchowiec stawia krótkie kroki przy znacznym ugięciu stawów. Kontakt na wodzach jest trochę słabszy. Stęp swobodny jest chodem dającym koniowi pełną swobodę. Wodze w ogóle nie są napięte. Wierzchowiec w tym chodzie odpoczywa. W stępie wyciągniętym koń wykonuje bardzo duże kroki, przez co jego ciało podlega charakterystycznemu wydłużeniu.

Kolejnym oraz szybszym chodem wierzchowca jest kłus. Jest chodem dwutaktowym. W chodzie tym obie nogi po przekątnej odpychają się od podłoża a pozostałe dwie są podniesione w powietrzu i tak na przemian. Rozróżniamy kłus roboczy, pośredni, zebrany jak również wyciągnięty. Podczas kłusa roboczego wierzchowiec porusza się naturalnie bez większego wysiłku. Z kolei w kłusie pośrednim sylwetka wierzchowca staje się bardziej wyciągnięta. Koń rusza się szybciej niż ma to miejsce w przypadku kłusa roboczego. Podczas kłusa zebranego szyja konia jest widocznie wygięta, wykrok jest krótki a stawy pracują mocniej. Kłus wyciągnięty charakteryzuje się sporym rozciągnięciem sylwetki wierzchowca jak również stawianiem jak najdłuższych kroków.

Galop jest trzytaktowym chodem konia. W tym chodzie występuje faza oderwania wszystkich kończyn od ziemi. Jeden skok zwany jest foulem. Wyróżniamy galop z prawej i lewej nogi zależnie od tego, która para kończyn wychyla się do przodu jako pierwsza. Zazwyczaj wierzchowiec galopuje na parę nóg zgodnie z kierunkiem poruszania. Jeśli rusza się w przeciwnym kierunku niż noga, na którą galopuje to jest to tzw. kontrgalop. Rozróżnia się galop roboczy, pośredni, zebrany i wyciągnięty. Galop roboczy cechuje się rytmicznością, równomiernością oraz sporą równowagą konia. W galopie pośrednim foule wierzchowca są wyciągnięte. Głowa oraz szyja wierzchowca jest delikatnie pochylona. Podczas galopu wyciągniętego skoki konia są jak najbardziej wyciągnięte. Głowa konia jest spuszczona a szyja wyciągnięta.

Cwał – jest odmianą galopu. Jednakże jest chodem składającym się z czterech taktów. Jest najszybszym chodem wierzchowca. Prędkość galopującego konia waha się w granicach 50 – 60 km/h.

Posts created 38

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top